Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Opdrachtgevers

Prins in Communicatie heeft de volgende opdrachtgevers.

DOS, stedenband Doetinchem La Libertad, Nicaragua
Gemeente Borne, projectbureau de Groene Poort
GGD Nederland
GKC, Groene Kennis Co÷peratie
Heggen Nu
NAJK
Netwerk Nieuwe Neventak, LTO Noord
Provincie Noord-Holland
Rabobank Nederland en 5 regionale Rabobanken
Stimuland
UCA, Universidad Centro America, Nicaragua
Van Hall Larenstein
Vitens
Waterschap Rijn & IJssel
Waterschap de Dommel
WUR, Alterra, CDI, CASCAPE
WUR, ACT onderwijs