Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Netwerk in Beweging

Netwerken zijn essentieel voor een medewerker of organisatie om in te springen op kansen in de markt of om in beleidsruimten te kunnen opereren. Projecten met meerdere actoren mobiliseren menskracht, financiering en andere bronnen voor de samenwerking via het netwerk. Zo wordt een initiatief tot een project. Via het netwerk mobiliseer je de voor de situatie benodigde mensen en kennis. De vragen die op organisaties afkomen zijn steeds complexer en vragen om een multidisciplinaire aanpak. Daarbij vervagen door het werken in netwerken of multi stakeholder projectteams de grenzen van organisaties wat het samenwerken vanuit een gezamenlijke focus complexer maakt. Dit vraagt om een dynamische aanpak. Hoe pak je dat aan?

Het gaat om een combinatie van proceswerk, projectmatig en strategisch denken. Bij het proceswerk gaat het om vragen als; hoe is de interactie, welke samenwerking loopt niet, waar zit energie op en wat zijn essentiŽle sleutelpersonen? En bij de combinatie van strategie en proces om hoe creŽer je een veilige omgeving om samen te werken vanuit een gemeenschappelijk doel op momenten dat verandering vraagt om keuzes of commitment betreffende het netwerkbelang en het belang van de eigen organisatie, of het oppakken van nieuwe rollen? Deze afwisseling tussen aandacht voor het proces en projectmatige aspecten kan niet zonder een feilloos gevoel voor timing. Het is kiezen tussen de doelmatigheid en ruimte geven aan alle netwerken.

De netwerken waar ik aan heb bijgedragen zijn:
  • Participatieve methode Reflect Action - ActionAid Midden Amerika
  • Jonge media makers netwerk - Doc Next Netwerk / ECF
  • CASCAPE multistakeholder platform food and nutrition
  • Huurders zelfwerkzaamheid netwerk- Woning Bouw Vereniging Gelderland
  • Wijkgericht werken Groningen
  • Nanonext netwerk, netwerk voor groene werkvormen
  • Netwerk voor netwerkprofessionals
  • Vrouwelijke Ingenieurs Wageningen.