Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Netwerk in Beweging

Netwerken zijn essentieel voor een organisatie om in te springen op kansen in de markt of om in beleidsruimten te kunnen opereren. Projecten met meerdere actoren mobiliseren menskracht, financiering en andere bronnen voor de samenwerking via het netwerk. Zo wordt een initiatief tot een project. De vragen die op organisaties afkomen zijn steeds complexer en vragen om een multidisciplinaire aanpak. Via het netwerk mobiliseer je de voor de situatie benodigde mensen en kennis. Hoe pak je dat aan?

Het gaat om een combinatie van proceswerk en het formuleren van een strategie. Bij het proceswerk gaat het om; hoe is de interactie, welke samenwerking loopt niet, waar zit energie op en wat zijn essentiŽle sleutelpersonen? Deze afwisseling tussen ingrijpen op proces en projectmatige sturing kan niet zonder een feilloos gevoel voor timing. Het is kiezen tussen de doelmatigheid en ruimte geven aan alle netwerken.

De netwerken waar ik aan heb bijgedragen in de rol van begeleider, oprichter en deelnemer zijn:
participatieve methode Reflect Action - Action Aid Midden Amerika, jonge media makers netwerk - Doc Next Netwerk / ECF, CASCAPE multistakeholder platform food and nutrition, huurderszelfwerkzaamheid - Woning Bouw Vereniging Gelderland, wijkgericht werken Groningen, Nanonext netwerk, netwerk voor groene werkvormen, netwerk voor netwerkprofessionals, Vrouwelijke Ingenieurs Wageningen.