Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Samenwerking

Prins in Communicatie co÷rdineert de uitvoering van projecten en samenwerking in de keten en tussen actoren vanuit een procesmatige aanpak. Onderzoek naar visies en belangen van specifieke actoren en groepen vormen een basis voor de aanpak. De aanpak zet in op proces stappen die bijdragen aan perspectiefverandering en leren voor de nieuwe situatie.

Voorbeeldprojecten
  • Als resultaat van een visietraject werken de gemeente La Libertad en de kleinschalige goudverwerkers nu samen aan afspraken om de goudverwerking te verduurzamen. Onze aanpak heeft beide partijen doen beseffen dat ze elkaar nodig hebben en nemen nu zelf initiatief.
    In het vervolg wordt in samenwerking met o.a. Solidaridad een pilot opgezet om de kleinschalige goudketen in La Libertad, Nicaragua te verduurzamen. De focus ligt op reductie van kwikemissies middels de inzet van innovatieve behandelings- en verwerkingstechnologieŰn en bewustwording van de impact op gezondheid en milieu.
  • In het project Wegwijs op elkaars terrein, is de samenwerking tussen Agrarische Uitzendbureaus en Middelbaar Beroeps Onderwijs in beweging gebracht, om gezamenlijk een opleiding in de markt aan te bieden.
  • Het Onderwijs Impuls project Value Chain Facilitation richt zich op kennisuitwisseling tussen professionals. De inhoudelijke focus is vaardigheden identificeren voor het be´nvloeden van interacties en relaties tussen stakeholders in de keten.
  • In Netwerk Nieuwe Neventak zijn agrarische bedrijven verbonden aan andere partijen om hun neventak te realiseren en daarmee o.a. een aanvullend inkomen te genereren en/of te verduurzamen.