Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Organisatie ontwikkeling en teamcoaching

Prins in Communicatie begeleidt (project)teams en organisaties bij ontwikkelingsvraagstukken, teamfunctioneren, en conflicten. Nationaal en internationaal worden organisaties uitgedaagd meer initiatief richting opdrachtgevers of de markt te nemen omdat institutionele vormen van financiering verdwijnen. Deze koerswijziging vraagt om een andere aanpak en een andere houding. De ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap ondersteunt de ontwikkeling van activiteiten die deze transitie vormgeven. Dit traject kan ook via actieonderzoek vorm krijgen.

  • Procesbegeleiding ten behoeve van innovatie en nieuwe samenwerkingsverbanden in de uitvoeringsplannen voor de het Sociaal Domein 2018-2021 "Samen Wageningen."
  • Teamcoaching Alterra. "Rol zoeken, rol vinden, rol pakken."
  • Netwerkcoaching Doc Next Network. European Cultural Foundation
  • Teamcoaching onderwijs Academic Consultancy Skills. WUR.
  • Visietraject met de gemeente La Libertad en de kleinschalige goudverwerkers. Rijn en IJssel
  • "Wegwijs op elkaars terrein." Samenwerking tussen de Agrarische Uitzendbureaus en Middelbaar Beroeps Onderwijs. De ontwikkeling van een nieuwe opleiding. WBS / SGBO
  • "Value Chain Facilitation" Het onderwijsproject richtte zich op vaardigheden identificeren voor ketensamenwerking. Van Hall Larenstein
  • "Netwerk Nieuwe Neventak." Verbinden van agrarische bedrijven en partijen om hun neventak te realiseren. LTO Noord