Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Organisatie ontwikkeling en teamcoaching

Prins in Communicatie begeleidt (project)teams en organisaties bij ontwikkelingsvraagstukken, teamfunctioneren, en conflicten. Nationaal en internationaal worden organisaties uitgedaagd meer initiatief richting opdrachtgevers of de markt te nemen omdat institutionele vormen van financiering verdwijnen. Deze koerswijziging vraagt om een andere aanpak en een andere houding. De ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap ondersteunt de ontwikkeling van activiteiten die deze transitie vormgeven. Dit traject kan ook via actieonderzoek vorm krijgen.

  • Teamcoaching Alterra. "Rol zoeken, rol vinden, rol pakken."
  • Netwerkcoaching Doc Next Network.
  • Teamcoaching onderwijs Academic Consultancy Skills WUR.
  • Visietraject met de gemeente La Libertad en de kleinschalige goudverwerkers. Onze aanpak heeft beide partijen doen beseffen dat ze elkaar nodig hebben en nemen nu zelf initiatief.
  • Samenwerking tussen de Agrarische Uitzendbureaus en Middelbaar Beroeps Onderwijs in de ontwikkeling van een nieuwe opleiding in de markt. "Wegwijs op elkaars terrein."
  • Het onderwijsproject Value Chain Facilitation richtte zich op vaardigheden identificeren voor ketensamenwerking.
  • In Netwerk Nieuwe Neventak verbinden van agrarische bedrijven en partijen om hun neventak te realiseren.