Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Training

U wilt net iets meer uit uw team halen of het is tijd voor een omslag naar meer initiatief richting de markt of duurzaamheid? In de trainingen bied ik mensen de gelegenheid te ontdekken wat hun motivatie is voor de beoogde omslag. Daarbij exploreren we het samenspel van persoon, rol en de organisatie. Ervaringsgericht onderzoek je met andere deelnemers wat dit eventueel in de weg staat en leer je door te experimenteren in je eigen praktijk.

Trainingen
  • Beyond Connection; Training Samenwerking voor medewerkers van Wageningen Universiteit en Research, pilot 2017
  • Leer participatie begeleiden met Lef, pilot 2018
  • Real Life Learning; Training gericht op praktijkgericht leren voor professionals uit het Zuiden. ICRA
  • Leiderschap en initiatief.
  • Kwaliteiten en valkuilen, kernkwadranten van Offman.
  • Zicht op invloed, werken met Leary's Rose.
  • Samenwerking vanuit een netwerkbenadering.
  • Teambuilding voor Interculturele teams.
  • Het faciliteren van dialoog in groepen.