Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Procesbegeleiding en Coaching

Vanuit Prins in Communicatie begeleid ik Djura Prins teams, organisaties en personen in organisatievraagstukken via procesbegeleiding en individuele coaching. Ik werk vanuit een systemisch perspectief, dit betekent werken met interacties als bron. De focus van het werk is professionalisering en samenwerking van een team of organisatie en het versterken van persoonlijk functioneren ten behoeve van het beoogde resultaat. Graag draag ik bij aan ruimte voor diversiteit en de ontwikkeling van levendigheid en creativiteit in organisaties.

Voor groepen werk ik vanuit actieonderzoek, ontwerp een procesarchitectuur en begeleid interactieve gespreksvormen als open space, world café, Theory U.

Duurzaamheid betekent voor mij het leren en samenwerking stimuleren en medewerkers een toekomstperspectief bieden.

Reacties van opdrachtgevers
"We hebben Djura ervaren als een zorgvuldige luisteraar die goed kon inspelen op de groep en binnen korte tijd een sfeer van vertrouwen en openheid heeft weten te creëren.“ European Cultural Foundation 2014

"Djura heeft iets los weten te trekken. Rollen zijn onderdeel van het bewustzijn geworden, we bespreken nu wat we van elkaar verwachten." Alterra 2014

"Djura is een consultant met een diepgaande en zorgvuldige aanpak. Ze heeft het talent mensen in gesprek te krijgen ten behoeve van de formulering van visies en uitvoeringsprogramma’s en dit om te zetten in concrete voorstellen. Ze nodigt groepen en individuen uit te vertellen wat hun beweegt. Dit is een belangrijke basis van waaruit initiatieven voor bottom up projecten tot stand kunnen komen." Waterschap Rijn en IJssel 2014