Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Training, Procesbegeleiding en Coaching

Werk je bij de Wageningen Universiteit en Research geef je dan op voor Beyond Connection een traject waarin training en coaching je effectiviteit in samenwerking versterkt! Zie ook verder op deze site Beyond Connection.

Werk je aan de omgevingswet en wil je participatie processen begeleiden in verbinding met de verschillenden domeinen geef je dan op voor "Leer participatie begeleiden met Lef!" Zie ook verder op deze site Participatie & Omgevingswet.

Vanuit Prins in Communicatie begeleid ik Djura Prins teams, organisaties en personen in organisatievraagstukken via procesbegeleiding en individuele coaching. Ik werk vanuit een systemisch perspectief, dit betekent werken met interacties tussen mensen of delen van een organisatie of verschillende stakeholders als bron van informatie en analyse. De focus van het werk is professionalisering en samenwerking van een team of organisatie en het versterken van persoonlijk functioneren ten behoeve van het beoogde resultaat. Dialoog in een organisatie of tussen stakeholders die samenwerken.

Hierbij gebruik ik werkwijzen vanuit actieonderzoek, ontwerp een procesarchitectuur en begeleid interactieve gespreksvormen als open space, world café, Theory U.

Reacties van opdrachtgevers

Over Procesbegeleiding Samen Wageningen
In je aanpak luister je goed, je ontwikkelt een goed programma. Door in een grote groep te werken met gezamenlijk bepaalde criteria, het verkrijgen van mandaat voor de synergie groep, en terugkoppeling is er ook echt sprake van transparantie. Dat geeft vertrouwen.
Het meest opvallende is dat je snel leert van een bijeenkomst en meteen bijstuurt op basis van ervaring, feedback en consultaties. Echt knap vind ik dat. Elsje van de Weg Kwartiermaker Thuis Wageningen september 2017

Over Procesbegeleiding Samen Wageningen
In de aanpak sprak me aan dat je de groep een spiegel teruggeven op een manier die heel feitelijk en zonder oordeel overkomt. Bijvoorbeeld toen er werd gevraagd wie notulist wilde zijn en niemand zich aanbood geef je terug:" Dan zijn er vanavond geen notulen." In het begin was dat wennen en in de loop van de bijeenkomsten was juist dit heel zinvol om de verantwoordelijkheid bij de samenwerkende partijen te laten. Daarbij ben je door eenvoud heel sterk. Dit zat in de kleding; geen stropdas, 4 heel verschillend vrouwen, eenvoud en rust in het contact met de groep, geen digitale middelen, respect voor de aanwezigen en een goede balans tussen empathie en autoriteit. Machteld Speets - Vrijwilligers Centrale Wageningen September 2017

"We hebben Djura ervaren als een zorgvuldige luisteraar die goed kon inspelen op de groep en binnen korte tijd een sfeer van vertrouwen en openheid heeft weten te creëren.“ European Cultural Foundation 2014

"Djura heeft iets los weten te trekken. Rollen zijn onderdeel van het bewustzijn geworden, we bespreken nu wat we van elkaar verwachten." Alterra 2014

"Djura is een consultant met een diepgaande en zorgvuldige aanpak. Ze heeft het talent mensen in gesprek te krijgen ten behoeve van de formulering van visies en uitvoeringsprogramma’s en dit om te zetten in concrete voorstellen. Ze nodigt groepen en individuen uit te vertellen wat hun beweegt. Dit is een belangrijke basis van waaruit initiatieven voor bottom up projecten tot stand kunnen komen." Waterschap Rijn en IJssel 2014