Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Procesbegeleiding en Coaching

Prins in Communicatie begeleidt teams, organisaties en personen in organisatievraagstukken via procesbegeleiding en individuele coaching vanuit een systemisch perspectief. Dit betekent werken met interacties als bron. De focus van haar werk is professionalisering en samenwerking van een team of organisatie en het versterken van persoonlijk functioneren ten behoeve van het beoogde resultaat. Graag draagt zij bij aan ruimte voor diversiteit en de ontwikkeling van levendigheid en creativiteit in organisaties.

Voor groepen werkt zij vanuit actieonderzoek, ontwerpt een procesarchitectuur en begeleidt interactieve gespreksvormen als open space, world café, Theory U.

Duurzaamheid betekent leren en samenwerking stimuleren en een toekomstperspectief bieden.

Reacties van opdrachtgevers
„We hebben Djura ervaren als een zorgvuldige luisteraar die goed kon inspelen op de groep en binnen korte tijd een sfeer van vertrouwen en openheid heeft weten te creëren.“ Europena Cultural Foundation 2014

"Djura heeft iets los weten te trekken. Rollen zijn onderdeel van het bewustzijn geworden, we bespreken nu wat we van elkaar verwachten." Alterra 2014

"Djura is een consultant met een diepgaande en zorgvuldige aanpak. Ze heeft het talent mensen in gesprek te krijgen ten behoeve van de formulering van visies en uitvoeringsprogramma’s en dit om te zetten in concrete voorstellen. Ze nodigt groepen en individuen uit te vertellen wat hun beweegt. Dit is een belangrijke basis van waaruit initiatieven voor bottom up projecten tot stand kunnen komen." Waterschap Rijn en IJssel 2014