Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Werkwijze

Djura Prins is sinds 2004 eigenaar van Prins in Communicatie. Het bedrijf staat voor een resultaatgerichte, inspirerende en persoonlijke aanpak. Ik werk op aanvraag van bedrijven, kennisinstellingen, waterschappen. Ook neem ik zelf initiatief om te onderzoeken waar een samenwerking of de productiviteit verbeterd kan worden. De financiering van de activiteiten komt van het bedrijfsleven, van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), van semi-overheden.

De start is een analyse van de betrokkenen en hun visie op de ervaren bottlenecks. Daarbij onderzoek ik motivaties en belangen, het functioneren van het (productie)systeem of de organisatie, en analyseer ik de context. Ik heb goed oog voor de waarde van gevoeligheden en neem dit mee. Dit vormt de basis voor de strategiebepaling voor de nodige perspectiefwisseling. Het uiteindelijke resultaat is een verbeterde samenwerking en een winstgevend toekomstperspectief voor alle betrokkenen.