Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Leer Participatie Begeleiden met Lef

Leer Participatie Begeleiden met Lef door Djura Prins en Mariette Gross

Ben jij een projectleider, gebiedsmanager of beleidsmedewerker die werkt aan projecten gekoppeld aan de omgevingswet waarbij participatie van meerdere partijen gewenst is?
Je wilt mensen betrekken, maar twijfelt over een goede afloop. Vraagstukken over het betrekken van belanghebbenden uit verschillende domeinen; sociaal, ruimtelijke ordening of gezondheid, wordt vaak als een worsteling ervaren.

Je besteedt veel meer tijd dan gepland en toch haken mensen af waardoor draagvlak voor de gekozen oplossingen afbrokkelt en toegezegde investeringen uitblijven. Ondertussen stapelt je andere werk zich op, neemt je werkdruk toe en vermindert je werkplezier.

Dit kan ook anders!

Stel je voor dat je precies de goede partijen aan tafel weet te krijgen die open en eerlijk uitkomen voor hun belangen. Onder jouw regie wordt er een constructieve dialoog gevoerd. Dit leidt tot een breed gedragen oplossing waaraan iedereen zich committeert en waarin alle partijen investeren.

Dankzij dit succes dient jouw project als voorbeeld voor vergelijkbare projecten. Het levert je niet alleen positieve energie en professionele erkenning op: in de toekomst heb je de leuke en uitdagende projecten voor het uitkiezen.
 
Wil jij dit ook?

Dat kan, maar…er is wel wat voor nodig. Lees op de volgende pagina welke kennis en vaardigheden essentieel om dit te bereiken.

 • Helderheid schepen over de inhoudelijke focus. Een zinvol gesprek staat of valt bij een scherp geformuleerde focus. Jouw hulp zal hard nodig zijn om die focus vast te houden.

 • Houvast bieden over het verloop van het proces. Jouw toegevoegde waarde is je kennis en ervaring over de te nemen stappen die leiden tot een zinvolle dialoog.

 • Zorg dragen voor de interactie tussen betrokkenen. Een belangrijke vaardigheid is het creëren van ruimte voor alle partijen zodat iedereen zich gehoord voelt binnen de beschikbare tijd.

 • Oog hebben voor emoties. De manier waarop je met emoties van betrokkenen omgaat, zal bepalen of mensen afhaken of blijven meedoen bij tegenslagen.Hier wordt je professionaliteit echt zichtbaar.

 • Dit is precies wat je gaat leren in het programma Leer participatie leiden met lef.

  Dit leer je in drie maanden

  Per participatieproces of -project, leer je:
 • Bepalen wie er meepraat, zodat de mensen die er toedoen een stem hebben
 • Stappen zetten die bouwen aan committent van alle betrokkenen
 • Vragen stellen die leiden tot een zinvolle dialoog voor iedereen
 • Jezelf overtuigend positioneren in je gewenste rol


 • Per bijeenkomst, leer je:
 • Focus creëren zodat je ieders tijd zinvol besteedt
 • Tot besluiten komen waarin iedereen zijn stem herkent
 • Omgaan met lastige situaties en emotionele reacties
 • Een setting creëren die bijdraagt aan verbinding en een open gesprek

 • Resultaat

  Alles wat je leert, kun je meteen toepassen op jouw eigen situatie waardoor het effect direct merkbaar is en je snel betere resultaten behaalt.
  Dit programma geeft je de gelegenheid zaken uit te proberen en te reflecteren op de resultaten. Dit in tegenstelling tot korte cursussen.
  Succesvol zijn, kun je niet alleen. Door het delen van ervaringen met andere participanten, is je transformatie veel groter.

  Na het volgen van het programma 'Leer participatie leiden met lef‘ zul je dit resultaat bereikt hebben:
 • Participatie leidt onder jouw regie tot succesvolle oplossingen
 • Interessante projecten liggen voor het oprapen
 • Jouw projecten dienen als voorbeeld
 • Betrokkenen vragen om jou als projectleider
 • Je bereidt bijeenkomsten met gemak voor en leidt ze moeiteloos

 • Programma onderdelen

  Elke training wordt afgestemd op specifieke vraagstukken van de deelnemers. Daarnaast leveren we een vaste basis.

  Het programma bestaat uit drie workshops en vier mastermind groepssessies. Ook ontvang je twee bonussen.

  Workshop 1: Lef in participatie voor een gedragen resultaat - driedaagse
  Je leert hoe je in een participatieproces stap voor stap toewerkt naar een succesvol eindresultaat. Je leert te bouwen aan commitment van betrokkenen en te bepalen wat er nodig is om te komen tot gedragen besluitvorming.

  Je leert vaardigheden om jezelf overtuigend te positioneren in je gewenste rol.

  Je leert bepalen wanneer ontmoetingen zinvol zijn en wanneer niet, wat kan er op een andere manier geregeld worden? Hierdoor kost participatie niet meer tijd dan nodig is en kom je tot oplossingen waarin alle partijen investeren.

  Workshop 2: Bijeenkomsten die energie geven en impact opleveren - tweedaagse
  Je werkt aan de opbouw van interactieve bijeenkomsten met aandacht voor inhoud en interactie.  

  Je zoomt in op je rol als procesbegeleider. Je leert gebruik te maken van je uitstraling, stevig staan en je leert contact maken waardoor je weet wat er speelt. Zo stem je goed af op de groep en kun je effectief omgaan met emoties in de groep.

  Workshop 3: Jouw kracht in de praktijk - eendaagse

  Je faciliteert een onderdeel van een bijeenkomst van je eigen casus. De andere deelnemers en de trainer geven feedback. Hierdoor krijg je zicht op hoe je overkomt en hoe je het geleerde hebt geïntegreerd in de opzet van je workshop. Je ontdekt de kracht van je eigen stijl.

  Opdrachten

  Na elke workshop ga je aan de slag met gerichte opdrachten op basis van je eigen praktijksituatie.

  Vier mastermind groepssessies

  In geleide telefonische groepssessies wordt er gereflecteerd op de opdrachten en kan al je vragen kwijt aan de trainers.

  Bonussen

  Bonus 1: twee individuele coaching gesprekken van elk 45 minuten. Ter waarde van 257, - Euro
   
  Bonus 2: Deelname aan besloten online discussiegroep. Alle deelnemers krijgen toegang tot een online discussiegroep, zodat op elk moment gedurende het programma vragen kunt stellen en elkaar feedback kunt geven.

  Voor wie is dit programma bedoelt?

 • Speciaal voor beleidsmedewerkers, projectleiders of deskundigen die participatieprocessen leiden, of hier actief bij betrokken zijn.

 • Professionals die de ambitie hebben in de toekomst echt werk te maken van participatie en steeds grotere projecten willen leiden.
 • Mensen die het lef hebben zich geen zorgen te maken over resultaat, die durven bouwen en vertrouwen op de groep en dit met theorie en praktijk willen verdiepen.

 • Interesse?


  Let op! In maart start dit programma als pilot. Hiervoor zijn een beperkt aantal plaatsen vrij. Voor dit pilot programma geldt een zeer aantrekkelijke prijs.
   
  Geef je op in 2017 en maak kans op een extra bonus: vier individuele feedback sessies van de trainers bij elke opdracht (ter waarde van 197,- Euro).
   
  Heb je belangstelling om mee te doen aan het programma Leer participatie leiden met lef? Geef je op voor een vrijblijvend gesprek.
   
  Mocht je twijfelen of een programma echt iets voor je is, neem dan contact met ons op. 
  Djura Prins: 06-24714944 djuraprins@prinsincommunicatie.nl