Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen | 06 247 149 44 | djuraprins@prinsincommunicatie.nl   
Actieonderzoek

Djura Prins is sinds 2004 eigenaar van Prins in Communicatie. Het bedrijf staat voor een resultaat- leergerichte, en persoonlijke aanpak. Het werken vanuit actieonderzoek is een aanpak die geheel past bij mijn visie op leren en ontwikkeling. Waar staat actieonderzoek in mijn werk voor?

Met actieonderzoek beoog ik bewuste actie en reflectie vanuit een vooraf geformuleerde doelstelling. Samen met de betrokkenen onderzoeken we wat de situatie is en hoe je daarin samen oplossingsrichtingen kunt creëren. Collega’s bieden een klankbord met de intentie verandering gezamenlijk te weeg te brengen. Hierbij staan leren en reflecteren om in actie te komen centraal. Kortom het gaat om een doorlopend proces van actie, reflectie, bijsturing. Zonder actie geen actieonderzoek.

Je kunt hierbij niet alles tot in detail vooruit plannen. Terwijl je aan het werk bent worden doelen scherper, en in deze werkwijze zit de adaptieve kracht om op maat te kunnen werken, voortschrijdend inzicht mee te nemen en je effectiviteit te vergroten in een voortdurend veranderende omgeving. Het uiteindelijke resultaat is meer inzicht in wat de samenwerking beïnvloed, beweging en een winstgevend toekomstperspectief.